Hơn 5000 tài liệu để tra cứu liên kết mở

Tra cứu danh mục tài liệu

Danh mục tài liệu

Đánh giá bảo mật hệ thống mạng máy tính trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn

Tiến Thịnh , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-07-01

Xây dựng game Người nhện với OpenGL ES và C++

Lương Kông Hưng , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-30

Xây dựng ứng dụng dịch vụ đa nền tảng

Trần Thị Thu Chi , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-30

Nghiên cứu và xây dựng diễn đàn sinh viên VietHanIT

Trịnh Lâm Vũ , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-30

Tìm hiểu và ứng dụng Unity để xây dựng game Ếch xanh

Thị Thanh Hiền , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-28

Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Ruby và Ruby On Rails Framework. Ứng dụng để xây dựng website khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Hồng Lợi , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-26

Ứng dụng mô hình MVC xây dựng mạng xã hội chia sẻ và lưu trữ tài liệu

Đoàn Đình Ý , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-25

Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên Android

Kim Hảo , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-20

ERP and Application Status: A Review of Vietnam’s SMEs

Thị Minh Đức , Journal of Research in Business, Economics and Management , 2017-06-15

Xây dựng ứng dụng tra cứu doanh nhân Việt Nam kết hợp GPS trên Android

Nguyễn Văn Tuấn , Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn , 2017-06-01